В едно научно изследване, публикувано в най-престижното научно списание в света – сп. Nature*, екип от учени установява, че повишеният серотонин в един участък от мозъка усилва страха и безпокойството като активира поредица от взаимосвързани и сложно контролирани биохимични реакции. Интересното е, че в проучването се демонстрира пряка връзка между приема на клас антидепресанти – това са селективните инхибитори на обратното захващане на серотонин (SSRI) и нарастващото чувство на безпокойство и страх. Тези резултати обясняват ранните нежелани реакции при лечение с SSRI при някои пациенти с тревожни разстройства.

Повече за изследването – тук: https://www.nature.com/articles/nature19318

*Nature volume 537 , pp 97-101 (01.09,2016)

Представете си, че сте хванали вирус и имате висока температура – например 39 градуса. Отивате до лекаря си, той назначава антипиретик (лекарство, което понижава температурата), вие започвате да го приемате и вдигате температурата до над 40 градуса. Звъните на лекаря си и той ви съобщава, че това е нормално – за да я свалите, първо трябва да я повишите още.

Няма логика, нали? И никой не би пил подобни медикаменти, при положение, че решението е съвсем постижимо без да се изпепелявате от принудителното повишаване на температурата.

Всъщност, горецитираното изследване, което, оказва се, не е единствено по рода си, потвърждава тезата, че тревожните разстройства не са свързани с наличието на биохимичен дисбаланс, както се твърди от психиатрите. Ако бе така, то още с първия прием на SSRI и повишаването на количеството на серотонина, би трябвало тревогата и страха да се стопяват така, както работещите антипиретичните медикаменти свалят температурата. На практика обаче, често се получава точно обратната реакция – при започване на прием на SSRI антидепресанти, се наблюдава влошаване на субективните усещания и психосоматични симптоми, за което се твърди от психиатрите, че било нормално. Нещо повече, доста често приемът на SSRI се налага да се спре самоволно, поради продължаващото във времето влошаване, за което могат да бъдат изтъкнати доводи от страна на лекарите, че ще отнеме месеци и години, за да се получи желаният ефект. Още по-абсурдно – приема на медикаменти влошава състоянието, но това се счита за нормално?!?

Има само едно работещо решение за ефективно третиране на страх, паника и фобии, което няма нищо общо с приема на лекарства и това е психотерапията. В хода на психотерапевтичните сесии на живо ще разберете още за механизма на (не)действие на антидепресантите и защо могат понякога да бъдат дори опасни за хора с тревожни разстройства. Ще получите детайлно обяснение защо и как се появява страха и тревогата в живота ни (както от физиологична гледна точка, така и от психологическа), както и стратегия за справяне с безпокойството така, че да не пречи на желания ритъм на живот.