Можете да го сторите и през бутончето „Резервирайте сега“ на Фейсбук страницата („Book now“ в зависимост от езиковите ви настройки).

ВАЖНО:

Имайте предвид, че часовете от 15:00 ч. нататък в събота и през целият неделен ден са предвидени само за онлайн видео сесии или телефонни консултации.