Линк към архив на форума, в който преди години, заедно с мои колеги и професионалисти, от които съм се учил отговарях на запитвания: ФОРУМ